اعلام خبر ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی در نهمین همایش جایزه ملی انرژی
اعلام خبر ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی در نهمین همایش جایزه ملی انرژی
اعلام خبر ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی در نهمین همایش جایزه ملی انرژی
اعلام خبر ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی در نهمین همایش جایزه ملی انرژی
اعلام خبر ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی در نهمین همایش جایزه ملی انرژی
فناوری و ارتباطات
فعالان حوزه صنعت فاوا با اشاره به ابرچالش تامین ارز برای واردات هشدار دادند:

نگهداری زیرساخت‌‎های IT کشور به مخاطره افتاده است

نگهداری زیرساخت‌‎های IT کشور به مخاطره افتاده است

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران میزبان نشست تخصصی «بررسی چالش‌های ارزی در صنعت فاوا» بود.