در بخش شرکتی و شهرداری‌ها حاصل شد:

سهم ۳۸درصدی تامین سرمایه تمدن از بازار اوراق بدهی

بیگ‌زاده گفت: روند تامین مالی بنگاه های اقتصادی از بستر بازارسرمایه در سال ۱۴۰۲در مقایسه با سال ۱۴۰۱نشان از روند روبه رشد تامین مالی از این بازار دارد.

روند تامین مالی بنگاه های اقتصادی از بستر بازارسرمایه در سال ۱۴۰۲در مقایسه با سال ۱۴۰۱ نشان از روند روبه رشد تامین مالی از این بازار دارد.

به گزارش نگاه اقتصادی از مدیریت ارتباطات و رسانه شرکت تامین سرمایه تمدن، علی بیگ‌زاده، مدیر عامل شرکت تامین سرمایه تمدن ضمن اشاره به روند تامین مالی از مسیر بازار سرمایه اعلام کرد: اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و در این نظام، تامین مالی همواره وابسته به بانک‌ها بوده ولی طی یک دهه گذشته تامین مالی از مسیر بازار سرمایه از محل بدهی روند روبه رشدی را طی کرده به گونه ای که طی ۶ماهه امسال بیش از ۳۲همت از بستر بازار سرمایه برای شرکت ها و شهرداری ها تامین مالی صورت پذیرفته است.

بیگ‌زاده در ادامه عنوان داشت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، سیستم بانکی برای تامین مالی کوتاه‌مدت سرمایه در گردش و بازار سرمایه برای تامین مالی بلندمدت در نظر گرفته شده است و بازار سرمایه نیز در چارچوب موردنظر قانون حرکت کرده است که روند افزایش سرمایه‌ها و انتشاراوراق صکوک برای تامین مالی سیر صعودی به خود گرفته است.

وی در ادامه در خصوص عملکرد تامین سرمایه تمدن در تامین مالی اقتصاد کشور گفت: مقایسه حجم انتشار اوراق شرکتی و شهرداری توسط شرکت های تامین سرمایه نشان از عملکرد درخشان تامین سرمایه تمدن در این بخش دارد، به گونه‌ای که این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۱۵ مهرماه با بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد ریال تامین مالی از طریق انتشار انواع اوراق بدهی ۳۸ درصد از سهم بازار اوراق شرکتی و‌شهرداری ها را به خود اختصاص داده بود.

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن در ادامه تصریح کرد: آمارها نشان می دهد از مجموع ۳۲۲ هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال اوراق بدهی منتشر شده در کشور که ۲۳۲ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال آن مربوط به اوراق شرکتی و ۹۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال متعلق به اوراق شهرداری بود، تامین سرمایه تمدن ۱۲۲ هزار و ۵۰ میلیارد ریال از تامین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه در این بخش ها را انجام داده است.

وی یادآور شد: همچنین تمدن در مدت مذکور تامین مالی ۵ شهرداری بزرگ کشور را به مبلغ ۸۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به عهده داشته است. از اینرو ۹۰ درصد از سهم تامین مالی شهرداری ها در سال جاری توسط این شرکت صورت گرفته است.

بیگ‌زاده در پایان ضمن اشاره به جذابیت انتشار صکوک مرابحه در بازار سرمایه برای تامین مالی بخش خصوصی گفت : تامین سرمایه تمدن از ابتدای سال جاری با انتشار بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی شرکتی، اقدام به تامین مالی بیش از ۱۰ بنگاه اقتصادی کرده است و در حدود ۱۸ درصد از سهم بازار بدهی درخصوص اوراق شرکتی را به خود اختصاص داده است.


لینک کوتاه : http://sarmaayehmelli.ir/?p=14454
نظرات کاربران :