تاکید بر استفاده از دستاوردهای نخبگان در همایش عرصه یادگیری

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت: اقتصاد دیجیتال، ظهور کسب‌وکارهای گیگ مبتنی بر پلتفرم را گسترش داده است.

بیست و چهارمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی با موضوع درس آموخته‌های نگهداشت سرمایه انسانی شهریور ماه در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

بنا گزارش سرمایه ملی، ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این همایش در خصوص نگهداشت سرمایه های انسانی در شرکت های دانش بنیان، خلاق و نوآور به سخنرانی پرداخت.

وی با طرح این مساله که چرا نگهداشت سرمایه انسانی در شرکت های نوپا و دانش بنیان اهمیت دارد، اظهار داشت: منابع انسانی نخبه، سرمایه انسانی و دارایی مشهود سازمانی هستند. این نخبگان هستند که توانایی پویش تحولات و توسعه جامعه را دارند. از سوی دیگر کشورها با پدیدۀ فزاینده مهاجرت جهانی نخبگان مواجه اند و شناسایی علایق، نیازها، مشکلات و برنامه ریزی برای نگهداشت نخبگان و سرآمدان در کشور بیش از پیش ضرورت دارد.

کیانی بختیاری در ادامه به بحث در خصوص پارادایم های تحول آفرین در اکوسیستم بیرونی مدیریت منابع انسانی همچون اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصاد پلتفرمی، اقتصاد گیگ و اقتصاد دیجیتال پرداخت.

وی افزود: اقتصاد گیگ اقتصادی است که بر پایه مشاغل موقت و انعطاف‌پذیر بنا می‌شود و در این اقتصاد، شرکت‌ها تمایل دارند به جای کارکنان تمام‌وقت، پیمانکاران مستقل و خود-اشتغال را جذب کنند. علاوه بر این، اقتصاد گیگ معمولاً بر اساس کسب‌وکارهای پلتفرمی آنلاین عمل می‌کند. این اقتصاد علاوه بر کارفرمایان، برای کارکنان نیز سودمند است، زیرا به آن‌ها امکان کار انعطاف‌پذیر و سبک زندگی آزاد می‌دهد. همه‌گیری کرونا اقتصاد گیگ را در همه دنیا تقویت کرده است در آمریکا، بیش از یک سوم شاغلان، در اقتصاد گیگ مشغول به کارند. اقتصاد گیگ را می‌توان چنین تعبیر کرد: کارفرمایان بدون کارمند، کارمندان بدون کارفرما.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد: اقتصاد دیجیتال، ظهور کسب‌وکارهای گیگ مبتنی بر پلتفرم را گسترش داده است و مهم‌ترین پلتفرم‌ها در اقتصاد گیگ پدید آمده اند.

رئیس همایش عرصه یادگیری برخی از تغییرات پارادایمی در مدیریت منابع انسانی را در خصوص تغییر فرهنگ کار چنین یادآور شد: نسل جدید (y و z) به بازارهای کار بین المللی با دلبستگی سازمانی کمتر، مهارت های فناوری و انتظارات بیشتر وارد شده اند و بخش عمده کارکنان دانشگر و نخبه را در دنیا در ایران دهه هفتادی ها و حتی هشتادی ها تشکیل می دهند که وفاداری در واژه نامه این نسل جایی ندارد و تغییر پارادایم از برند محصول به برند منابع انسانی و برند کارفرمایی رخ داده است.

وی افزود: شهرت یک کسب و کار در بین کارکنان و کارجویان، بویژه استعدادها شکل می گیرد و برند کارفرمایی در واقع بازتاب دهنده ارزش ادراکی کارکنان از کارفرما است.

کیانی بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث راهکارهای نگهداشت نخبگان در سازمان ها و تجارب بین المللی آن پرداخت و در خصوص توانمندی توجه به ندای کارکنان گفت: این توانمندی باعث می شود که متوجه شوید که حال اعضای تیم تان چگونه است از چه چیزی خوششان می آید و از چه چیزی آزار می بینند. افراد تیم اغلب دیدگاه، نقطه نظر وحال و روز خود را به راحتی بیان نمی کنند و عدم برقراری ارتباط موثر و پیش فرض اینکه همه چیز خوب و عادی است یکی از دلایل مهم ترک خدمت و جابجایی کارکنان بوبژه نیروهای دانشگر سازمانی است.

وی در خصوص فضا و محیط کار مطلوب و نقش آن در نگهداشت نخبگان اظهار داشت: روابط درون شرکتی، تیم و انسجام تیمی، رفاقت، حس همکاری و همیاری، شبکه های الهام بخش و تحسین برانگیز، زمان کاری منعطف و شناور، محیط روانی مناسب و فراهم بودن شرایط یاد دهی و یادگیری و یادگیری مجاورتی فضا و محیط کاری مطلوبی فراهم می آورند.

مدیرعامل سازمان مدیرتی صنعتی شفافیت اطلاعات را عامل مهم دیگری در نگهداشت نخبگان دانست و در خصوص تقویت زیرساخت های علمی گفت: ضعف زیرساخت های علمی، فقدان بودجه و حمایت های پژوهشی و محدودیت های ارتقاء در کارراهه شغلی یکی از مهم ترین دلایل مهاجرت نخبگان محسوب می شود.

کیانی بختیاری تقویت امکانات آموزشی برای فرزندان را از جمله عوامل موثر در نگهداشت نخبگان دانست واظهار داشت: ضعف امکانات آموزشی ، اساتید و فرهنگ حاکم بر مدارس و مراکز آموزشی و محدودیت های فرهنگی، اجتماعی و… گاهی انگیزه مهاجرت را تهییج می کند در حالی که امکانات آموزشی مناسب گاهی می تواند تصمیم به مهاجرت را تحت شعاع قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: چون شرکت های دانش بنیان، خلاق و نوآور توان مالی پایین‌تری نسبت به شرکت‌های بزرگ دارند، باید از ابزارهای دیگری مثل انگیزه‌های درونی، ارتباطات باز، تفویض اختیار، توجهات ویژه، مشارکت در فرایندها، حس کارآفرینی، انگیزه حاصل از کار تیمی برای رضایت و نگهداشت سرمایه انسانی استفاده کنند. بهترین راه برای انگیزش و نگهداتش استعدادها در شرکت های دانش بنیان، خلاق و نوآور، شریک کردن آن‌ها در مالکیت کسب‌وکار است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطر نشان کرد: برای آموزش کارکنان نخبه در شرکت ها و سازمان ها بیشتر باید از فرایندهایی نظیر منتورینگ و کوچینگ استفاده شود چرا که آموزش و یادگیری در شرکت های دانش بنیان، خلاق و نوآور یک عامل انگیزشی بزرگ به‌ویژه برای بالندگی و نگهداشت استعداها محسوب می شود.

کیانی بختیاری افزود: مهم ترین عوامل استقرار نخبگان در ایران که باعث استقرار نخبگان و عدم آن باعث مهاجرت نخبگان می گردد را شامل میزان حقوق دریافتی؛ فرصت های ارتقا و کارراهه شغلی؛ امنیت شغلی؛ ساعت کاری منعطف؛ امکانات آموزشی و علمی و مزایای غیرمالی و رابطه خوب با مدیر عنوان کرد.

وی شایستگی‌های مدیران منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان، خلاق و نوآور را شامل دارا بودن دانش عمومی مدیریت منابع انسانی؛ دانش ویژه در خصوص اقتضائات مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان، خلاق و نوآور؛ داشتن مهارت‌ها و توانایی‌ها همچون مهارت‌های عمومی مدیران منابع انسانی نظیر قدرت اقناع، حل مسئله، تیم‌سازی و .. داشتن مهارت استعدادیابی و اقناع استعدادها برای پیوستن به کسب‌وکار؛ دارا بودن مهارت خلق انگیزهای غیرمادی برای نگهداشت سرمایه انسانی داشتن مهارت ذهنیت سازی درست در خصوص منابع انسانی برای مدیران ارشد؛ داشتن دانش ویژه در خصوص مسائل قانونی و توانایی خلق و گسترش فرهنگ سازمانی مبتنی بر کار تیمی و انگیزش درونی عنوان کرد.

رئیس همایش عرصه یادگیری در خصوص طراحی محل کار دوگانه به عنوان ماموریت مدیران منابع انسانی برای نگهداشت نخبگان اذعان داشت: شرکت هایی نظیر مایکروسافت، محل کار دوگانه را در دستور کار قرار داده اند. از سوی دیگرحدود ۶۳ درصد مدیران مورد مصاحبه توسط فورچون ۵۰۰ معتقدند که بحران پاندمی کرونا، فن آوری های کسب و کار را رشد داده و باعث ایجاد سرعت عمل و نوآوری شده است و نخبگان به این شیوه کار کردن عادت کرده اند.

کیانی بختیاری دیگر ماموریت مدیران منابع انسانی در نگهداشت نخبگان را بازپیکره بندی فرایندها و روش ها در منابع انسانی دانست و گفت: مدیر منابع انسانی متناسب با دنیای دیجیتال، باید روش‌های جدیدی را برای فرایندهایی نظیر استخدام، جامعه‌پذیری سازمانی و مدیریت کارکنان که پیشتر با حضور افراد انجام می‌شد، خلق کند.

وی بازسازی تجربه کارکنان را از دیگر ماموریت های مدیر منابع انسانی برای نگهداشت نخبگان دانست و خاطر نشان کرد: موضوعاتی نظیر تعادل کار-زندگی، رفاه، ارتباطات و همکاری هم برای کارکنان و هم بهینه‌سازی نتایج کسب‌وکار حیاتی خواهند بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی درخصوص شخصی‌سازی مدیریت کارکنان گفت: سازمان های نخبه پرور می باید با جمع‌آوری اطلاعات درباره علائق، انگیزه‌ها و ارزش‌های تک‌تک کارکنان، مدیریت کارکنان را شخصی‌سازی کند.

وی تاکید کرد: یادگیری، پیشران موفقیت کسب و کار است پس به جای جستجوی دائم برای استعدادهای جدید، تیم‌های خودتان را مهارت‌افزایی کنید. چرا که قابلیت‌هایی مثل سواد داده، تصمیم‌گیری آنی و یکپارچگی دیجیتال، این اطمینان را ایجاد می‌کنند که منابع انسانی، از تخصص لازم برای موفقیت در آینده برخوردار شوند.

کیانی بختیاری در خصوص خدمات اشتراکی آسان گفت: ایجاد واحدهای منابع انسانی سلف سرویس به کمک دیجیتال سازی، اتوماسیون و گذار به سمت خدمات اشتراکی آسان باعث ارتقای تجربه کارکنان و افزایش سفارشی سازی مدیریت منابع انسانی می‌شود.

وی پایان اظهار داشت: برای نگهداشت نیروهای نخبه و دانشگر بطور خلاصه باید به شانیت ، معیشت و ایجاد فضا و محیط کاری منعطف و مشارکت آنها در خلق ارزش و تصمیمات سازمانی و ایجاد زیرساخت ها و شرایط ارتقای علمی نخبگان و خانواده آنها و تقویت وفاداری به برند کارفرمایی توجه جدی بشود. در زمان هایی که مهاجرت اجتناب ناپذیر است باید موضوع گردش مغزها برقراری ارتباط و استفاده از دستاوردهای نخبگان در کشور مورد توجه جدی قرار بگیرد.


لینک کوتاه : http://sarmaayehmelli.ir/?p=12610
نظرات کاربران :