در بیست و چهارمین همایش رتبه بندی شرکت های برتر عنوان شد:

عوامل برتری و پایداری بنگاه‌های بزرگ

سه شنبه 5 بهمن 1400