رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی:

مسیر توسعه کشور از مجرای توسعه صنعتی می‌گذرد

چهارشنبه 15 تیر 1401
در بیست و چهارمین همایش رتبه بندی شرکت های برتر عنوان شد:

عوامل برتری و پایداری بنگاه‌های بزرگ

سه شنبه 5 بهمن 1400