انتشار فهرست «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» ۱۹ بانک و موسسه اعتباری
انتشار فهرست «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» ۱۹ بانک و موسسه اعتباری
انتشار فهرست «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» ۱۹ بانک و موسسه اعتباری
خودرو

تقویت مستمر جایگاه ال‌جی در صنعت جهانی خودروهای الکتریکی

تقویت مستمر جایگاه ال‌جی در صنعت جهانی خودروهای الکتریکی

این شرکت با تضمین سفارش‌های خود به ارزش ۸ تریلیون وون کره جنوبی در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به عملکرد خوب خود در رقابت تنگاتنگ با دیگر برندها ادامه می‌دهد.

خرد و کلان